Tööintervjuu küsimused, mida tööandja võib teilt küsida

Tööintervjuu küsimused

Tööintervjuu küsimused on väga olulised. Need on mõeldud kas kandidaadi tehniliste või analüütiliste oskuste või tema iseloomu, väärtuste ja harjumuste testimiseks. Nad peaksid panema kandidaadi rääkima, väljendama oma mõtteid ja loodetavasti väljendama oma parimaid võimalikke omadusi ja omadusi.

Näited:

Kus näete ennast 3-5 aasta pärast?

Parim viis küsimusele vastamiseks on keskenduda sellele, mida te loodate ametikohal saavutada. Kirjeldage, kuidas te kavatsete neid eesmärke lähiaastatel saavutada. Selgitage, kuidas need aitavad kaasa teie karjäärile ja töö tulemuslikkusele ning kuidas need toovad kasu tööandjale. Kui teie vastus on realistlik, võite olla kindel, et see jätab tööandjale hea mulje.

Millised on teie tulevased eesmärgid?

Teie pikaajalised eesmärgid peaksid olema kooskõlas ettevõtte eesmärkidega. Parim viis sellele küsimusele vastamiseks on keskenduda oma karjäärile ja sellele, kuidas te kavatsete seda saavutada. Veenduge, et keskendute praegusele ametikohale, millele kandideerite, ja näidake, et olete valmis võtma täiendavaid rolle ja kohustusi, näiteks oma teadmiste ja kokkupuute laiendamiseks.

Millised on teie palgaootused?

Tööandjad tahavad teada, millised on teie palgaootused taotletava töökoha puhul ja kas nad kui tööandjad on võimelised neid ootusi täitma, arvestades teie kogemust, haridust ja oskusi.

Kas te saate aru ametijuhendist?

Küsimuse peamine mõte on see, et tööandja tahab teada, kas kandidaat on võimeline mõistma ametikoha kirjeldust, sealhulgas sellega seotud ülesandeid ja nõudeid. Tavaliselt palub tööandja kandidaadil selgitada oma võimekust tööülesannete täitmisel kolme lihtsa punktiga:

Kas olete võimeline neid ülesandeid täitma?

Millised on teie eesmärgid ja kuidas te neid saavutate?

Kuidas te sellel ametikohal edu saavutate?

Pidage meeles, et ametijuhendid ei hõlma kõiki ametikoha üksikasju. Tööandja tahab teada, et olete ametikohast huvitatud, seega küsige, milliseid nõudeid te võib-olla ei ole arvestanud. Küsimuste esitamisega näitate ka tähelepanu ja huvi ametikoha vastu.

  • Jaga seda postitust